HFeeder

Jednou z najčastejších požiadaviek pri dátovej integrácii je integrácia medzi svetom relačných databáz a svetom ecosystému Apache Hadoop.


HFeeder je produkt určený na presun dát medzi relačnými databázami (Oracle, MS SQL a pod.) a Hadoop-om. Pripojiteľná je každá databáza podporujúca JDBC a ODBC protokol.

Umožňuje prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania konfigurovať aeké tabuľky alebo stľpce majú byť kopírované do Hadoop ekosystému. Či sa má jednať o celé tabuľky alebo len prírastok dát. Prenosy je možné naplánovať na potrebnú hodinu či deň. 

Dáta je možné konfiguračne presúvať do HDFS, Apache Hive alebo Apache HBase. Opačný smer (do relačných databáz) je možný len z Apache Hive a Apache HBase.