HFeeder

Jednou z najčastejších požiadaviek pri dátovej integrácii je integrácia medzi svetom relačných databáz a svetom big data - (ekosystém Haddop-u: HDFS, Hive, HBase, alebo distribuované systémy Cassandra, Kafka a pod.) .


HFeeder je produkt určený na presun dát medzi relačnými databázami (Oracle, MS SQL, MySQL a pod.) a svetom big data. Pripojiteľná je každá databáza podporujúca JDBC a ODBC protokol.

Umožňuje prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania konfigurovať aké tabuľky alebo stľpce majú byť kopírované z jednej strany na druhú. Či sa má jednať o celé tabuľky alebo len prírastok dát. Prenosy je možné naplánovať na potrebnú hodinu či deň. 

Dáta z relačných databáz je možné konfiguračne presúvať bez nutnosti programovania. Opačný smer (do relačných databáz) je možný z Apache Hive a Apache HBase.