#logsfinder

#logsfinder je unikátny produkt určený pre zber, spracovanie a interpretáciu logov zo zariadení, najmä sieťových komponentov, serverov, pracovných staníc či prakticky akýchkoľvek zariadení.

Z jedného miesta umožňuje prehliadať udalosti v infraštruktúre, identifikovať neobvyklé stavy, či určiť zo záznamov dlhodobé trendy. Svoje miesto si nájde pri monitoringu zariadení a infraštruktúry, prevádzke a údržbe. Prostredníctvom dát budete schopní zlepšiť prediktívnu údržbu, realizovať rýchlejšiu reakciu na udalosti a stavy v zariadeniach.

Samozrejme môže slúžiť aj ako centrálny archív logov a záznamov zo zariadení či auditný systém.