xDR processing

xDR processing je systém pre spracovanie dát zo sieťových zariadení a systémov (napr. zo signalingu alebo monitoringu) a ich konverziu na formát spracovateľný v Hadoop ekosystéme. Preberanie dát aj ich spracovanie je distribuované a teda je lineárne škálovateľné. Je možné spracovať aj viac ako milión správ za sekundu.

Konverzia dát je riešená konfiguračne. Typickými súbormi sú napríklad ASN.1 správy na vstupe spracovania. 
Spracovanie je v streame a typicky obsahuje enrichment dát, agregácie hodnôt či korelácie medzi jednotlivými správami (napr. záznamy k jednému hovoru zákazníka). 

Dáta na výstupe môžu byť poskytované konzumentom dát, napr. aplikáciám alebo analytikom.

Telekomunikačné spoločnosti získajú možnosť mať okamžite dostupné dáta zo sietí a budú môcť ich konzumovať v aplikáciách.