xDR processing

xDR processing je systém pre spracovanie dát zo sieťových zariadení a systémov (napr. zo signalingu alebo monitoringu) a ich konverziu na formát spracovateľný v Hadoop ekosystéme. Preberanie dát aj ich spracovanie je distribuované a teda je lineárne škálovateľné. Je možné spracovať aj viac ako milión správ za sekundu.

Konverzia dát je riešená konfiguračne. Typickými súbormi sú napríklad ASN.1 správy na vstupe spracovania. Dáta na výstupe môžu byť vo forme súboru, napr. AVRO, ORC alebo Parquet, alebo vo forme streamu dát. Zápis je možný aj do databázy, napríklad HBase.

Telekomunikačné spoločnosti získajú možnosť mať okamžite dostupné dáta zo sietí a budú môcť ich konzumovať v aplikáciách.