Big Data infraštruktúra

Pomáhame zákazníkom nasledovnými službami:

  • Definujeme big data architektúru, kedy urobíme návrh a dizajn s ohľadom na špecifické potreby zákazníka.
  • Overíme skutkový stav jeho big data prostredia a posúdime jeho zhodu s best practice až na úroveň nastavení jednotlivých komponentov (health check).
  • Nainštalujeme a nastavíme hadoop klaster a big data systémy.
  • Prevádzkujeme alebo podporíme prevádzku komponentov z oblasti big data.
  • Zrealizujeme na mieru šité školenia administrátorov, či používateľov.