Spracovanie dát

Pomáhame zákazníkom nasledovnými službami:

  • dizajn dátového spracovania
  • overovanie dizajnu spracovania
  • konfigurácia nástrojov pre dátové spracovanie / vývoj na zákazku
  • realizácia analýz v oblasti machine learning
  • školenia nástrojov