Technologický seminár 2018

Bratislava, Hotel LOFT - 22.3.2018

Prezentácie z akcie:

Fotogaléria

Dostupná je v galérii tu.

Architektura Hadoop.pdf
Sizing hardvéru pre Hadoop.pdf
NextGen-Hadoop Architecture.pdf
Stream processing and Real time apps.pdf
Nifi.pdf
Bezpečnosť Hadoop klastra.pdf
Backup a DR Hadoop klastra.pdf
Ochrana_data_maskovanim.pdf
Moderná dátová architektúra.pdf
Hadoop_v_praxi.pdf
Hadoop_prehlad_trhu.pdf
Cloudera_vs_Hortonworks.pdf
Prezitie_Hadoop_revolucie.pdf
Datova_integracia.pdf
Data_Science.pdf
Streaming_dat.pdf

Program

8:30 - 9:00  Registrácia účastníkov

Technologická sekcia

9:15 - 10:45 Prvá časť

Architektúra Hadoop klastra - dôležité aspekty pri dizajnovaní

Sizing hardvéru pre Hadoop

Návrh architektúry Kafka klastra

Návrh architektúry Elastic klastra


prestávka

11:00 - 12:30 Druhá časť

Streamové spracovanie dát - ETL a real-time aplikácie

Apache NiFi - jednoduchá integrácia dát v Hadoop prostredí

Manažérska sekcia

9:15 - 10:30 Prvá časť

Moderná dátová architektúra

Hadoop v praxi - načastejšie uplatnenie v jednotlivych odvetviach

Hadoop - prehľad možností a riešení na trhu

Ako prežiť Hadoop revolúciu


prestávka

10:45 - 12:30 Druhá časť

Cloudera a Hortonworks - rozdiely, plusy a minusy

Možnosti dátovej integrácie s Hadoop ekosystémom

Data Science riešenia nad Hadoop klastrom

Streaming dát - kedy áno, kedy nie

How cloud computing platforms drive digital transformation

obed

13:15 - 15:30 Tretia časť

Next-Gen Hadoop Architektúra – Hadoop so zdieľaným HDFS

Bezpečnost v prostredí Hadoop klastra

Nasadenie Kerberos v Hadoop klastri a Kafka klastri

Zálohovanie Hadoop klastra

Ochrana dát s využitím ich značkovania