Kontakt

Telefón:   +421 903 554330

Email:    info@triviadata.com ; sales@triviadata.com
Podpora:  support@triviadata.com

Prevádzka:  Trnavská cesta 84, 81104 Bratislava


trivia data, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Trnavská cesta 80, Bratislava 821 02

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 64724/B
IČO: 45513660
IČ DPH: SK2023024102

Bankové spojenie :   Tatrabanka, a.s.
číslo účtu :   SK42 1100 0000 0029 2283 5273

Kontaktujte nás